Raspored korporativnih događanja


Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Atlantic Grupa d.d. u nastavku dostavlja raspored objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2017., kako slijedi:

Raspored objava financijskih rezultata društva PDF

28.02.2017. Financijski izvještaj za četvrto tromjesečje 2016. godine i nerevidirani financijski izvještaj za 2016. godinu
31.03.2017. Godišnje izvješće, Izvješće revizora i Konsolidirani financijski izvještaji za 2016. godinu
27.04.2017. Financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2017. godine,
27.07.2017. Financijski izvještaj za drugo tromjesečje 2017. godine i polugodišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
31.10.2017. Financijski izvještaj za treće tromjesečje 2017. godine i devetomjesečni financijski izvještaj za 2017. godinu.

Raspored održavanja sjednica Nadzornog odbora i Glavne skupštine PDF

NADZORNI ODBOR 
15.03.2017.
11.05.2017.
01.09.2017.
12.12.2017.

GLAVNA SKUPŠTINA
29.06.2017.

POTVRDA O ISPLAĆENOJ DIVIDENDI

ISPLATA DIVIDENDE

* Navedeni osobni podaci dioničara Atlantic Grupe d.d. se prikupljaju u svrhu isplate dividende te se u druge svrhe neće koristiti. Davatelj osobnih podataka putem priloženog upitnika je suglasan s njihovim korištenjem u navedene svrhe.

KONTAKTI ZA INVESTITORE

T +385 1 2413 145
F +385 1 2413 901
ir@atlanticgrupa.com